Pečat mandata 2018–2023

knjige-katalogi

Infocenter Geoparka, Bukovje

razstave

Dediči prostora- varuhi pomnikov, razstava

razstave

Krik Anton Repnik (1935-2020)

knjige-katalogi

Dediči prostora Varuhi pomnikov

knjige-katalogi

Bobrček, Dravograjsko jezero

razstave

Štefan Marflak Ta pot ta slika

knjige-katalogi

Slovenjegraško poletje

celostne-podobe

Pohorske ljubezni

knjige-katalogi

Srednjeveški špital, razstava

razstave

Carinthia Cantat

celostne-podobe

Gasilski muzej, Muta

razstave

Kam le čas beži, muzejska zbirka

razstave

Cerkve, kapelice, križi in druga znamenja

knjige-katalogi