Dravograjsko jezero je nastalo kot umetno akumulacijsko jezero zaradi izgradnje hidroelektrarne med drugo svetovno vojno. Jez je poleg levega naravnega okljuka še dodatno upočasnil reko, ki je zaradi tega odlagala več usedlin in se spremenila v skoraj stoječo celinsko vodo, od tod tudi ime Dravograjsko jezero. Ojezerjena površina se je postopoma spremenila v močvirje z otoki in trstičjem, ki ima vse značilnosti občutljivega in bogatega ekosistema mokrišča. To je dragocen življenjski prostor običajnih, pa tudi redkih in posebnih rastlin in živali.

Tu najdejo zavetje in prostor za razmnoževanje številne vodne ptice. Znanih je preko 150 vrst. To so ptice stalnice, ki tu gnezdijo in prezimujejo, precej pa je tudi selivk, ki tu gnezdijo, pozimi pa se preselijo v toplejše kraje. Če imamo srečo, lahko na tem področju opazimo tudi ptice na preletu ali ptice, ki pri nas samo prezimijo, gnezdijo pa v severnejših predelih. Med pticami stalnicami najpogosteje opazimo laboda grbca, sivo in veliko belo čapljo, črno lisko, po napevu pa lahko prepoznamo številne ptice pevke, na primer bičjo trsnico in rakarja.

Pestro je tudi vodno živalstvo, saj je jezero pomembno drstišče rib, prebivališče dvoživk, plazilcev, vodnih mehkužcev in vodnih žuželk.

No items found.
No items found.