Pričujočo knjigo, v kateri je združeno strokovno znanje varuhov kulturne dediščine na današnji mariborski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in prikazano izjemno kulturno bogastvo, ki so ga naši predniki ustvarjali iz generacije v generacijo, posvečamo spominu na ustanovitelje in prve varuhe kulturne dediščine na Zavodu za spomeniško varstvo Maribor. Brez njihove izjemne požrtvovalnosti in znanja, s katerima so organizirali in udejanjali skrb za kulturno dediščino, naša dežela ne bi bila tako kulturno raznolika in bogata, kot jo je mogoče opazovati danes.

Knjiga je nastala ob šestdesetletnici nastanka mariborske enote Zavoda in ima 496 strani.

Obseg: 496 strani

Urednica: dr. Mateja Neža Sitar

Foto: Tomo Jeseničnik in dokumentacija Območne enote Maribor ZVKDS et. al.

Maribor 2021

No items found.
No items found.