Športo rekreacijski park Mislinja

Lesena brv pri pokopališču Slovenj Gradec

Ureditev okoli Osnovne šole Neznanih talcev, Dravograd

Ureditev okoli cerkve sv. Vida, Dravograd

Krožišče Slovenj Gradec, natečaj

Meškova ulica

Šolarček, most

Pokopališče Slovenj Gradec