Komunala, učilnice na prostem

Ureditev trškega jedra Šentilj

Leseni blok za 50 neprofitnih stanovanj

Pokrite tribune stadiona Črna

Športo rekreacijski park Mislinja

Glasbena šola Slovenj Gradec

Lesena brv pri pokopališču Slovenj Gradec

Lokal Špic Dravograd

Ureditev muzejskih prostorov

Ureditev atrija in dela prostorov galerije, Slovenj Gradec

Ureditev okoli Osnovne šole Neznanih talcev, Dravograd

Ureditev okoli cerkve sv. Vida, Dravograd

Komunala Slovenj Gradec, poslovni objekt, Pameče

Blok Pameče

Sodišče Slovenj Gradec

Krožišče Slovenj Gradec, natečaj

Lekarna Slovenj Gradec, prenova

Športna dvorana, prizidek

Bazen

Nova športna dvorana, 2003

Šolarček, most

Glasbena šola, 2005

Pokopališče Slovenj Gradec