Komunala, učilnice na prostem

Alba, proizvodno-poslovni objekt

Tipski hiši Meža in Topla

Prenova stanovanjske hiše

Ureditev trškega jedra Šentilj

Tehnikum, Slovenj Gradec

Leseni blok za 50 neprofitnih stanovanj

Pokrite tribune stadiona Črna

Tipske hiše 2016

Športo rekreacijski park Mislinja

Glasbena šola Slovenj Gradec

Lesena brv pri pokopališču Slovenj Gradec

Drugi stanovanjski objekti

Lokal Špic Dravograd

Prizidava objekta Ibus

Poslovni objekt Alba

Ureditev muzejskih prostorov

Ureditev atrija in dela prostorov galerije, Slovenj Gradec

Ureditev okoli Osnovne šole Neznanih talcev, Dravograd

Ureditev okoli cerkve sv. Vida, Dravograd

Stanovanjski blok S8 – P1 in P2

Poslovni objekt Elektro Štumpfl in Schrack, Pameče

Komunala Slovenj Gradec, poslovni objekt, Pameče

Kmetijska zadruga Slovenj Gradec

Kmetijska zadruga Mislinja

Blok Pameče

Tipska hiša S1

Tipska hiša S2

Tipska hiša S3

Tipska hiša S4

Tipska hiša S4a

Tipska hiša S5

Tipska hiša S6

Tipska hiša S7

Tipska hiša S8

Tipska hiša S9

Tipska hiša S10

Tipska hiša S11

Tipska hiša S12

Sodišče Slovenj Gradec

Krožišče Slovenj Gradec, natečaj

Prenova objekta Glavni trg 25 in Trg svobode 1 (objekt Borovo)

Lekarna Slovenj Gradec, prenova

Športna dvorana, prizidek

Meškova ulica

Objekt Notarstvo Sonja Kralj

Bazen

Nova športna dvorana, 2003

Šolarček, most

Glasbena šola, 2005

Nieros, poslovni prostori

Pokopališče Slovenj Gradec