Znaki, logotipi

Predstavljamo zbirko znakov in logotipov, ki smo jih izdelali za naše stranke, večina teh pa je ustvarjenih kot del celostne grafične podobe.

O pomenu znakov in logotipov je mogoče najbolje ponazoril nemški oblikovalec Erik Spiekermann, ki je nekoč dejal:
“Kako lahko en sam znak definira podjetje, znamko ali dogodek?
Ko pogledate katero koli sporočilo neke organizacije in lahko poveste, od koga je, potem imate uspešno celostno podobo.”