Ureditev trškega jedra Šentilj

Občina Mislinja se je odločila da bo uredila enega od svojih eminentnih trških jeder, Šentilja. Ob ureditvi prometne infrastrukture so se odločili tudi za ureditev ostalih površin. S tem se bo začel proces revitalizacije območja, s katerim bo jedru povrnjena nekdanja funkcija povezovalnega centra in mesta srečevanja.

Idejna zasnova je prvi korak premika v pravi smeri.