Ureditev okoli Osnovne šole Neznanih talcev, Dravograd

Ureditev okoli Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd v trškem jedru Dravograda je vsebovala več različnih ambientalnih ureditev. Ob porušitvi dela prizidka je bila omogočena pešpot ob telovadnici, v navezavi na jedro se je izvedla talna ureditev, predvideno je bilo ohranjanje obstoječih stoletnih kostanjev, njihova vključitev v “drevored”  kot bariera med šolskim prostorom in javno površino. V delu servisnih dostopov je bila predvidena ureditev parkirnih površin za uporabnike tega prostora. V prvi fazi je bila narejena ureditev pred vhodom (šolski plato) in pešpot v delu ob telovadnici.