Ureditev okoli cerkve sv. Vida, Dravograd

V majhnem prostoru trškega jedra je bila potreba po ureditvi okolice osrednje cerkve Sv. Vida, upoštevajoč obstoječe elemente, kot so lipa osamosvojitve in spomenik padlim. Predvidena ureditev pred vhodom v cerkev uporablja kot tlak avtohtoni material – kamen Dravit, ki je deloma viden tudi v strukturi cerkvene fasade. Ob upoštevanju spomeniškovarstvenih smernic je nastala ureditev z edino zeleno površino v mestnem jedu, ki upošteva konfiguracijo terena in vključuje arhitekturo cerkve kot naravno kuliso hierarhije prostora.