Tipska hiša S6

Tipska hiša S6 v dveh etažah ima 154,82 m2 površine. Možna je tudi podkletitev.
Hiša je oblikovana po vzoru tradicionalne koroške hiše. Hiša je lahko tudi nizkoenergijska ali pasivna.