Stanovanjski blok S8 – P1 in P2

V stanovanjski soseski S8 se je nasproti Poslovno trgovskega centra Katica zgradil Stanovanjski objekt P1. Z izgradnjo stanovanjskega objekta P2 je objekt ustvaril zaključeno celoto. Specifična lokacija predvidenega objekta je narekovala tlorisno zasnovo, z odpiranjem objekta  v višjih etažah so izpostavljene vedute (Uršlja gora, Kope, …). Objekt ima v dveh kletnih etažah  garaže, v ostalih etažah pa so stanovanja.