Športo rekreacijski park Mislinja

Športno rekracijski park “Stari bajer” ja načrtovan tako, da omogoča rekreacijo in profesionalno ukvarjanje s športom za vse kategorije uporabnikov: rekreativne in vrhunske športnike, udeležence vzgojno izobraževalnih ustanov ter obiskovalce in turiste skozi celo leto. Nove vsebine so umeščene s ciljem da aktivirajo novo površino, ki bo omogočila kvalitetno in raznoliko vadbo za različne športne panoge ter ustrezala športnim normativom in sodobnim trendom razvoja športa, športne rekreacije in športnega turizma, za različne starostne strukture (od najmlajših do oseb v zrelih letih). V osrednjem delu športno rekreacijskega parka je ustvarjen odprti prostora za večje prireditve, ki omogoča prisotnost različnim vsebinam.