Športna dvorana, prizidek

Mestna občina Slovenj Gradec se je odločila razširiti obstoječo športno dvorano zaradi pridobitve novih dodatnih vadbenih prostorov in tribun za gledalce. Gradnja se bo izvajala fazno.