Spominska soba rodbine Pahernik

Slovensko zavedna in napredna rodbina Pahernik je pomembno prispevala k razvoju Vuhreda, Marenberškega (Radeljskega) okraja, Dravske doline in Pohorja na vseh področjih življenja, od gospodarskega, narodnostnega, kulturnega, socialnega do političnega.
Pahernikovi so bili pomembni in premožni veleposestniki, v lasti so imeli obsežne gozdove na Pohorju. Z njimi so zgledno gospodarili, se ukvarjali z žagarstvom, lesno trgovino, prevozom lesa s splavi in šajkami po Dravi, električno oskrbo, pa tudi s hmeljarstvom, sadjarstvom in drugimi dejavnostmi.
V narodnostno mešanem obmejnem območju so kot zavedni Slovenci prispevali h krepitvi slovenstva in kulturnega življenja.
Podpirali so delovanje raznih društev in darovali denar za cerkve, domove, šole, otroke in študente. Med drugim so leta 1884 zgradili tudi cerkev v Vuhredu.