Šolarček, most

Potok Homšnica loči del stanovanjske soseske Polje S-8 od šolskega okoliša Štibuh (Prva osnovna šola, Tretja osnovna šola, Šolski center, …). Dolga leta je za premostitev Homšnice bila postavljena le lesena brv. Most Šolarček (imenuje se po največjem številu uporabnikov) omogoča ob prečkanju potoka postanek in pogled na veduto mestnega jedra.  S samo zasnovo mosta smo želeli prostor na obeh bregovih združiti tako, da bi se izgubil občutek prečkanja mostu in bi postal enovit prostor.