Sokličeva zbirka, arheološke najdbe in kovanci

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec je v sredo, 17. 2. 2016, ob 18.00 uri na Koroškem muzejskem večeru predstavitvil novi katalog Sokličeve zbirke

»Tu mam pa ilirskega poglavarja« / Arheološke najdbe in kovanci.

V katalogu predstavljamo arheološke predmete, ki jih je zbral župnik Jakob Soklič. Večino je dobil v dar od ljubiteljskega arheologa in notarja dr. Hansa Winklerja, deloma so mu jih podarili njegovi farani ter znanci, nekaj pa jih je celo sam izkopal. Posebno poglavje smo namenili Kramarškovemu grobu iz starejšeželeznodobnega gomilnega grobišča na Legnu pri Slovenj Gradcu ter njegovemu pomenu za jugovzhodni alpski prostor. Del njegovega zanimanja je bila tudi numizmatika, saj je v letih intenzivnega zbiranja ustvaril zajeten fond novčnih najdb, ki segajo v čas vse od Keltov do začetka 20. stoletja.

Avtorji prispevkov v katalogu so Saša Djura Jelenko, dr. Dragan Božič in dr. Andrej Šemrov.