Prostori vidnega, katalog

Dejstvo je, da se je v dveh tisočletjih stkano predivo civilizacijskega dojemanja sveta in kozmosa vendarle osrediščilo na humanističnih temeljih, ki svoj pogled iz človeka znova usmerjajo k človeku samemu in njegovi sposobnosti duhovnega vživetja v sublimne izraze stvarstva. Zato se zdi, da oprijemljivi prostori vidnega (kolikor še uspevajo uiti vizuri hladnega digitalnega očesa), podprti s čustveno izkušnjo nezavednega dojemanja vseh pojavnih oblik življenja, še vedno ponujajo ustvarjalne izzive: poglobljen dialog ustvarjalca z likovnim fluidom vidnega sveta je nedokončana zgodba… izmuzljiva, intrigantna ter nikoli povsem in do konca razložljiva. (Marko Košan)

Katalog spremlja razstavo v Feldbachu (Avstrija).