Prizidava objekta Ibus

Naročnik želi zgraditi prizidavo k obstoječemu objektu skladišča s trgovino v Podjetniški coni Pameče.
Prizidava je pedvidena na JV strani obstoječega objeka. Del objekta bo enoetažen in bo namenjen skladišču, del objekta pa bo dvoetažen in bo namenjen trgovini.