Od umetnosti poklican. Zgodnja leta Karla Pečka, razstava

Karel Pečko, akademski slikar, umetnik, kulturni delavec, mentor in nestor razvoja upodabljajočih umetnosti na Koroškem, se je rodil leta 1920 v Vuhredu, v zaselku Spodnja Orlica. Njegova otroška in mladostna leta so zaznamovali revščina, očetova zgodnja smrt, selitev v Bistriški jarek in težko delo v kamnolomu. Marsikdaj se ga je polotil tudi obup, nato pa je vendarle dobil stalno zaposlitev v kovačiji na Muti. Začetek zanj novega, ustaljenega obdobja je prekinila druga svetovna vojna. Poslali so ga na prisilno delov v Genshagen blizu Berlina, od tam so ga vpoklicali v nemško vojsko, nato pa se je pridružil 2. Prekomorski brigadi.