Nova športna dvorana, 2003

Na osnovi prostorske prevere se je leta 2003 pristopilo k izdelavi idejno programskih osnov za izgradnjo nove športne dvorane. Predvidena lokacija nove športne dvorane je bila na lokaciji sedanjega bazena. Osnovno izhodišče nove športne dvorane je bila izdelava skupnega vstopnega prostora  za športno dvorano in bazenski kompleks (avle in spremljajoče dejavnosti). Vstopna avla je bila predvidena v podaljšku obstoječe brvi čez reko Mislinjo. S svojo ločno obliko se je nova športna dvorana usklajevala z reliefom terena.