Pokopališče Slovenj Gradec

Pokopališče v Slovenj Gradcu se je sprva nahajalo za cerkvama v mestnem jedru (med sedanjo gimnazijo in bolnišnico). Na koncu 19. stoletja se je pokopališče prestavilo na lokacijo sedanje Celjske ceste (lokacija vrtca v soseski Polje S-8). Leta 1956 se je preselilo na sedanjo lokacijo v Starem trgu.

Leta 2001 se je izdelal Ureditveni načrt pokopališča in prenova obstoječega dela pokopališča. Predvidena je bila širitev pokopališča na južno stran in razširitev mrliške veže. Pristopilo se je tudi k urejanju obstoječih površin (urejanje obstoječih poti, …).

Med novim in starim delom pokopališča je bila predvidena povezava z vodo, ki je imela svoj “izvir” pred pokopališčem (fontana) in se je zlila v potok Suhodolnico.

Ureditev upošteva vedutno izpostavljenost, vključuje ambientalne ureditve kot so npr. os mrliške vežice in Uršlje gore kot naravne kulise, vključuje osi obstoječih cerkva in predvidene kostnice (Cerkev sv. Pankracija nad Starim trgom in Cerkev sv. Radegunde v Starem trgu). Sama ureditev pokopališča omogoča več načinov pokopa in se hortikulturno navezuje na funkcijo in prostor.