Na prepihu tisočih stopinj, pesmi

Izdano ob 70-letnici Gimnazije Ravne na Koroškem.

Pesmi je izbral in spremno besedilo napisal Miran Kodrin.