Na poti v neznano, razstava, 2012

V letu 2010 se je v muzeju oglasil gospod Jurij Simoniti, upokojeni primarij, dr. medicine, ter prinesel na vpogled album s kronološko urejeno družinsko korespondenco in večjimi dokumenti. Z njimi je predstavil izsek iz življenja svoje družine, ki je začel v letih pred drugo svetovno vojno in končal z dogodki po koncu vojne. V naslednjih letih se je zgodba še vsebinsko nadgrajevala in dobila nove poudarke – iz skromno zasnovane predstavitve je prerasla v osrednjo letno razstavo. Večino muzejskega gradiva o nacistični okupaciji v Slovenj Gradcu in okolici, ki je bilo prvič objavljeno, je postalo še posebej zanimivo, ko sta sin Jurij in hči Marjetica predstavila 267 osebnih pisem in dopisnic svojih staršev, zakoncev Cvete in Lojzeta Simonitija.