Meškova ulica

Meškova ulica se nahaja znotraj mestnega jedra Slovenj Gradec. Ena od prelomnic v zgodovini Meškove ulice predstavlja leto 1903, ko je celotna ulica pogorela. Pred tem so objekti na Meškovi ulici (tedaj Cerkveni ulici) imeli leseno kritino. Ob prenovi po požaru so se v Meškovi ulici prvič pojavili prefabricirani elementi (celotna Meškova ulica je imela enaka kletna okna). Ulica po požaru dobila novo podobo.

Ob prenovi infrastrukture na Meškovi ulici je bilo potrebno urediti tudi parterno površino. Meškova ulica je bila nekdaj dvosmerna ulica, od leta 1992 pa je enosmerna. Parkiranje je bilo možno na obeh straneh ceste, prostor za pešce pa je bil minimalen.  Z ureditvijo smo uvedli enostransko parkiranje, povečali površine za pešce, ulica je dobila drevored in urbano opremo. Zasnova je upoštevala tudi možnost ukinitve avtomobilskega prometa in aktiviranja površin, v celoti namenjenih pešcem.