Leseni blok za 50 neprofitnih stanovanj

Na vabljenem natečaju smo za naročnika Mestno občino Slovenj Gradec na osnovi projektne naloge izdelali idejne osnutke prvega lesenega večnadstropnega bloka neprofitnih stanovanj.

Ker je Mestna občina veliki zagovornik lesene gradnje je bilo samo še vprašanje časa, kdaj se bo odločila da bo tudi stanovanjska gradnja višje gostote iz lesa.

Leseni blok je predviden kot zaključek že obstoječega stanovanjskega kareja Polje-S8.