Lesena brv pri pokopališču Slovenj Gradec

Brv pri Pokopališču Slovenj Gradec je bila predvidena že v letu 2001 kot sestavni del Ureditvenega načrta mestnega pokopališča Slovenj Gradec in kot logične zaokrožitve širše ureditve obrežja Suhodolnice.

V letu 2014 se je naročnik Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) odločil razširiti in urediti obstoječe pokopališke površine in aktivirati predvideno povezavo med pokopališčem in novo urejeno sprehajalno potjo na levi strani Suhodolnice ter zgraditi brv.

Lokacija lesene brvi je bila definirana v ureditvenem načrtu mestnega pokopališča z oblikovalskimi izhodišči in primarnimi vedutnimi osmi v prostoru (osi cerkev Sv. Radegunde v Starem trgu – Grad Pankracij – pokopališčna kapelica/kostnica). Lokacija brvi se tudi funkcionalno navezuje na predvideno fazno širitve pokopališča, tako da bo omogočena nemotena komunikacija tudi izven pokopališča.