Kovaški in livarski muzej na Muti, prenovljena zbirka

Odprtje prenovljene zbirke Kovaškega in livarskega muzeja Muta.

Muzej na Muti so odprli leta 1973 v počastitev 400. obletnice začetkov delovanja fužin na območju Mute. Zbirko so zaradi potrebne obnove prostorov in posodobitve stalne muzejske postavitve zaprli leta 2013. Z novo postavitvijo predstavljajo zgodovinski razvoj tega območja s poudarkom na zgodovini železarske in livarske tradicije, ki se je hkrati odrazila tudi v razgibanem kulturnem in društvenem življenju.