Komunala, učilnice na prostem

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. namerava med objekti zimske službe in garaž ter območjem čistilne naprave v Pamečah urediti prostor za učilnico na prostem s spremljajočimi programi, oz. predvideva vzpostavitev tematskega edukacijskega poligona namenjenega širšemu krogu uporabnikov (od mlajših učencev do obiskovalcev tretje univerze).

Ob večjem obisku organiziranih skupin za potrebe predstavitev in ponazoritev dejavnosti Komunale je predvidena ureditev prostora med objekti garaž, skladišča in zimske službe, vse z namenom predstaviti dejavnosti ki je prisotna v vseh segmentih dejavnosti podjetja. Tovrstni tematski edukacijski poligon je zasnovan z izobraževalno potjo prek katere so predstavljene dejavnosti.