Kmetijska zadruga Mislinja

Na lokaciji obstoječih prodajnih prostorov je Koroška Kmetijska zadruga Slovenj Gradec zgradila nov trgovski objekt.