Karel Pečko, knjiga

Karel Pečko je od vsega začetka, ko ga je življenska pot zanesla v Slovenj Gradec, kot pedagog, direktor Galerije in mentor ves svoj čas posvetil Slovenjgradčanom in Korošcem. Približal jim je vrednote likovne umetnosti, pripeljal z razstavami v Mesto dom in svet, nadarjene posameznike pa vzpodbujal in jim pomagal pri iskanju in oblikovanju njihovih slikarskih poti. Ob desetletnici Ustanove-fundacije akademskega slikarja Karla Pečka smo skupaj z umetnikom pripravili obsežno monografijo slikarskih del.