Jakob Soklič in etnologija

Predstavitev kataloga ve bila v Koroškem pokrajinskem muzejuv petek 12. 5. 2017. V katalogu  je predstavljeno življenje in delo Jakoba Sokliča, spominske pripovedi somečanov o njem ter etnološki predeti iz njegove bogate zbirke.

Urednica kataloga je etnologinja Andreja Šipek, pri obdelavi gradiva so povabljeni še zunanji strokovnjaki (dr. Valentilna Bevc Varl, doc. dr. Mateja Kos, Jernej Prednik, dr. Vinko Skitek in Bojana Verdinek).

Bogat katalog s 240. strani predstavlja dodatek publikacij v Sokličevi zbirki.