Herman Gvardijančič, razstava v KGLU

Razstava Hermana Gvardjačiča v KGLU izpostavilja risbo kot tisto sredstvo umetnikovega izraza, ki mu je zelo blizu. Kustos razstave je Marko Košan, ki je skupaj z umetnikom zasnoval način predstavitve s poudarkom na risbah: „Gvardjančičeve risbe v značilnem hlastajočem slogu, ko misel o vtisu prehiteva veščo roko, sugerirajo esencialni občutek o predmetu. Čeprav so hitre, so premišljene. Čeprav so avtomatične, so občutene. Vsaka zarisana črta je zgovorna in vsebuje moč ter energijo, ki jo vtisne suverenost likovne prezence. Motiv ni pomemben s svojo objektivno prisotnostjo, temveč je tudi v tej najzgodnejši, cerebralni fazi beleženja občuten in preveden v zgneteno likovno senzacijo, pri kateri ostre poteze poudarjajo napetost, gosta tekstura črt pa stopnjuje vzdušje dramatičnosti. Gvardjančič si ne prizadeva ujeti resnice sveta, temveč le sebe v njem, zavedajuč se krhke človeške eksistence, ki je zaznamovana s travmo lastnega bivanja v odnosu do končnosti in večnosti.“
V veliko veselje nam je bilo, da smo postavili razstavo Prešernovemu nagarjenecu, akademskemu slikarju Hermanu Gvardjančiču.