Glasbena šola Slovenj Gradec

Po dolgoletnih prizadevanjih je končno zagledala luč sveta tudi nova glasbena šola v Slovenj Gradcu.

Za osnovo projekta je bila uporabljena naša idejna zasnova Glasbene šole na Cankarjevi ulici, iz leta 2009.

Po dokončanju objekta smo v letošnjem letu sodelovali pri opremi in celostni grafični podobi novega objekta.