Glasbena šola, 2005

Nova Glasbena šola Slovenj Gradec je predvidena ob Cankarjevi ulici v Slovenj Gradcu. Izdelali smo idejno programske zasnove, v katerih je prikazana zasnova glasbene šole in zasnova širše ureditve celotnega prostora. Lokacija in zasnova objekta omogočata ustvarjanje večjih odprtih površin (parkovna ureditev) na južni strani parcele, medsebojne navezave na druge nivoje območja ter prezentacijo dela srednjeveškega mestnega obzidja, kjer je bil nekoč stolp.