E.A. +, katalog

Julija 2019 je izšla štirinajsta knjižica iz gimnazijske zbirke E. A., prva, ki bi lahko bila tako tudi naslovljena, kot epreuve d’artiste, gre namreč za izbor prvih odtisov grafik gimnazijca dvajsete generacije slovenjgraških maturantov Žige Rožeja. Mladostno iskrivost, igrivost in svežino njegove likovne govorice, kot jo v spremni besedi ovrednoti profesor Peter Hergold, dopoljnjuje kratek izbor mlade in samosvoje lirske ustvarjalnosti Žige Krefta, prav tako maturanta dvajsete generacije. Ustvarjanje obeh mladih avtorjev, dragoceno v svoji iskrenosti in izpovednosti, je v estetsko dovršen knjižni izdelek oblikoval Edi Koraca iz studia Arh Deko.

Alenka Rainer, urednica zbirke E. A.