Dvorec Grinfels

Novembra 2014 so na Ravnah na Koroškem ob gradbenih delih pri izgradnji nove kanalizacije odkrili ostanke zidov nekoč imenitnega renesančnega dvorca Grinfels. Arheološke raziskave je prevzel Koroški pokrajinski muzej. Izkopavanja so postregla s presenetljivo količino najdb, ki so dober pokazatelj časovnega razpona življenja na dvor(c)u vse od 13. do konca 16. stoletja. Kar 1566 ostankov živalskih kosti in zob nam odgrinja prehranjevalne navade nekdanjih ministerialov in kasnejših deželnoknežjih oskrbnikov Grinfelsa. Prikazan je stavbni razvoj od prvotnega stolpastega dvora in štoka do renesančne prezidave ter dodanih stolpičev, ki jih prepoznamo na Valvazorjevi upodobitvi Guštanja. Grinfels je pridobil pomen, potem ko je propadel grad Gornji Guštanj. Predstavljamo tudi plemiško rodbino Gaisruck, ki je dvorec kupila 1557 leta in na njem bivala vse do leta 1729.

V muzejskem razstavišču na Ravnah smo pripravili razstavo in uredili zanimiv katalog.

Avtorji razstave in prispevkov v katalogu so Saša Djura Jelenko, dr. Igor Sapač, prof. Boris Hajdinjak, dr. Borut Toškan in Anja Mihelič. Recenzijo je napisala dr. Mateja Kos.