Blok Pameče

Mestna občina Slovenj Gradec je za potrebe občanov Pameč zgradila stanovanjski blok.