Alba, proizvodno-poslovni objekt

Na lokaciji obstoječega pritličnega proizvodnega obrata se je naročnik odločil za širitev proizvodnih in poslovnih kapacitet. Naročnik Alba d.o.o. je v industrijski coni v neposredni bližini centra v letošnjem letu zgradil proizvodno-poslovni objekt v treh etažah, ki pripomore k lepši podobi ne samo delovnega okolja zaposlenih, temveč tudi širše okolice.