Adient, 60 let podjetja v Slovenj Gradcu

Podjetje je ob častitljivi obletnici pripravilo publikacijo. Projekt smo začeli v podjetju Johnson Controls Slovenj Gradec zaključili v podjetju Adient.

Za zaključek leta  je publikacijo dobil vsak uslužbenec.