150 let Koroške železniške proge (1863 – 2013)

Letos mineva 150 let odkar je od Maribora po Dravski dolini in naprej proti Celovcu stekel železniški promet. Progo je tedaj gradila družba Južna železnica. Kmalu so nadaljevali z gradnjo proge naprej proti Beljaku, Lienzu in Franzensfeste (danes Fortezza v Italiji) na Južnem Tirolskem. Slednje se je dogajalo po letu 1866, ko je Avstrija izgubila Benečijo in je proga dobila velik strateški pomen, kar se je kasneje pokazalo kot zelo pomembno med prvo svetno vojno.

Po osvoboditvi leta 1945 je koroška proga imela še nekaj let dokajšen pomen, ki pa se je s hitrim razvojem cestnega prometa hitro manjšal. Leta 1964 so Avstrijci zgradili progo po svojem ozemlju med Pliberkom in Šentpavlom, kar je pomenilo konec prometa v Labotsko dolino, leta 1968 so ukinili še mislinjsko progo. Tako je z ukinitvijo tovornega prometa proti Pliberku postala dejansko slepo črevo, ki le še komaj životari.