120 let bolnišnice Slovenj Gradec, zbornik

Zbornik ob 120 letnici je najbolje opisal urednik, prim. mag. Franc Verovnik, dr. med. v članku Zborniku na pot:

Po komaj dvajsetih letih znova izdajamo zbornik ob jubileju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, prejšnji je namreč izšel leta 1996 ob njeni 100-letnici. Zakaj smo se tako kmalu odločili za novega? Preprosto zato, ker je razvoj medicinske znanosti in tehnologije tako nagel, da mu komaj sledimo. V tem kratkem razdobju so se pojavile nove ali pa izboljšale dosedanje metode prepoznavanja bolezni in zdravljenje bolezni z izboljšanimi ali novimi načini v bolnišnici zelo napreduje. Kupljene so bile nove, sodobnejše aparature in oprema, mnogi že obstoječi prostori so bili preurejeni ali vsaj prenovljeni, stavba s pediatrijo pa je bila pomembno razširjena z velikim prizidkom. Vse to je omogočilo boljše medicinske storitve za bolnike iz domače regije in tudi od drugod, kar je povečalo veljavo in ugled bolnišnice. Da ves ta razvoj ne bi šel v pozabo, smo sklenili, da ga opišemo in zapise objavimo v zborniku.

Že od nekdaj namreč velja izrek Verba volant, scripta manent (Besede odletijo, napisano ostane.)!

Za uvodnimi besedili sta v zborniku najprej na vrsti zgodovinski temi: temeljit pregled razvoja bolnišnice od začetkov v srednjem veku do sedanjosti in življenjepis njenega ustanovitelja dr. Hannsa Harpfa. Sledijo kronološki pregled pomembnejših investicij po letu 1996, opis vizije nadaljnjega razvoja bolnišnice in zapis o zdravstveni negi v njej od nekdaj do danes. V osrednjem delu so nanizani številni prispevki o posameznih bolniških oddelkih in enotah, s poudarkom na dosežkih in spremembah v zadnjih dvajsetih letih. Pomembno je, da tokrat z zapisi enakovredno sodelujejo tudi voditeljice zdravstvene nege. Naslednji so prikazi delovanja skupnih medicinskih in upravno-tehničnih služb. V zaključnem delu so nato še sestavki o ostalih različnih dejavnostih v bolnišnici. Nekaj prostora je namenjenega tudi pohvalam in zahvalam bolnikov. Dodatno vrednost daje zborniku bogato slikovno gradivo, s katerim so opremljena besedila.